Tax

Wereldwijd werken er ruim 50 fiscalisten bij Simmons & Simmons, waarvan 10 fiscalisten in Amsterdam. De praktijkgroep bestaat uit zowel fiscaal-juristen als fiscaal-economen.

De fiscalisten richten zich op hoogwaardig advieswerk ten aanzien van grensoverschrijdende, complexe transacties en adviseren over alle aspecten van het nationale belastingrecht, waaronder vennootschapsbelasting, dividendbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringspremies, onroerende zaak belastingen, BTW en andere indirecte belastingen, alsmede over alle aspecten van het internationale belastingrecht.

Er is een sterke focus op advieswerk ten aanzien van fusies en overnames, herstructureringen, financieringen, kapitaalmarkttransacties en andere gestructureerde financieringstransacties, beleggingsfondsen en vermogensbeheer, structurering van intellectuele eigendom, outsourcing, arbeidsmigratie en uitzending van personeel.

De praktijkgroep heeft cliënten die uitsluitend op fiscaal gebied worden geadviseerd, maar ook cliënten die worden geadviseerd in multidisciplinaire teams samen met advocaten en/of notarissen.